Standard eller tilpasset Dynamics 365 Business Central?

Begrebet “standard” er et tilbagevendende tema i diskussioner om ERP-systemer. Mange virksomheder migrerer til Dynamics 365 Business Central med ambitionen om at implementere en “standard” løsning.

Men er dette realistisk, og er det den optimale strategi?

Standardiseringens tiltrækningskraft

Forståeligt nok tiltrækker ideen om en “standard” løsning mange virksomheder. Den lover forenkling, effektivitet og en ensartet tilgang til processer på tværs af organisationen. Dette kan virke tiltalende i en tid med stigende kompleksitet og krav om effektivisering.

Men standard er ikke altid svaret

Uanset hvor attraktivt standardiseringsidealet kan virke, er det vigtigt at huske på, at ingen virksomheder er ens. Hver organisation har unikke processer, behov og arbejdsgange. At presse en virksomhed ind i en “standard” løsning kan føre til ineffektivitet, frustration og mindske konkurrenceevnen.

Tilpasning er uundgåelig

I realiteten er en vis grad af tilpasning uundgåelig for ethvert ERP-system. Dette gælder især for komplekse systemer som Dynamics 365 Business Central, der tilbyder et bredt spektrum af funktioner og muligheder. For at udnytte systemets fulde potentiale skal virksomhederne være villige til at tilpasse det til deres specifikke behov.

Den gyldne middelvej

Den optimale strategi ligger i balancen mellem standardisering og tilpasning. Virksomheder bør stræbe efter at udnytte de fordele, som standardisering tilbyder, men samtidig være åbne for at tilpasse systemet til deres unikke behov. Dette kræver en grundig analyse af virksomhedens processer og en velovervejet implementeringsplan.

Et par tips til at finde balancen:

 • Identificer kerneprocesserne: Fokusér på at standardisere de centrale processer, der er afgørende for virksomhedens effektivitet.
 • Vær fleksibel med mindre processer: Vær åben for at tilpasse mindre processer, der er mere specifikke for din virksomhed.
 • Involver brugerne: Sørg for at involvere brugerne i implementeringsprocessen for at sikre, at systemet opfylder deres behov.
 • Vælg den rigtige partner: Find en erfaren ERP-partner, der kan hjælpe dig med at finde den rette balance mellem standardisering og tilpasning.

Fordele ved at tilpasse BC:

 • Øget effektivitet: Tilpasninger kan automatisere manuelle processer og forbedre workflows, hvilket resulterer i øget produktivitet og tidsbesparelser.
 • Forbedret brugervenlighed: Tilpasning af brugergrænsefladen kan gøre systemet mere intuitivt og nemmere at bruge for medarbejderne, hvilket øger adoptionen og effektiviteten.
 • Større fleksibilitet: Tilpasninger kan give virksomheden mulighed for at reagere hurtigere på ændringer i markedet eller interne behov.
 • Konkurrencefordel: Ved at tilpasse BC til at understøtte unikke processer kan virksomheder opnå en konkurrencefordel ved at være mere effektive og agile.

Udfordringer ved at tilpasse BC:

 • Øgede omkostninger: Tilpasninger kan øge implementerings- og vedligeholdelsesomkostningerne for BC.
 • Kompleksitet: For mange tilpasninger kan gøre systemet komplekst og vanskeligt at vedligeholde.
 • Kompatibilitetsproblemer: Tilpasninger kan føre til kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af BC.

Husk:

 • “Standard” er et udgangspunkt, ikke en endestation.
 • Tilpasning er nødvendigt for at opnå optimale resultater.
 • Den gyldne middelvej ligger i balancen mellem standardisering og tilpasning.
 • Involver brugerne og vælg den rigtige partner for at sikre succes.

Konklusion

Standardisering kan være et attraktivt mål for virksomheder, der implementerer ERP-systemer. Men det er vigtigt at huske på, at tilpasning er uundgåelig for at opnå optimale resultater. Den gyldne middelvej ligger i at finde en balance mellem de to, der matcher virksomhedens specifikke behov.

Bliv ringet op!

Har du lyst til at blive ringet op for at høre mere om Connectify, eller få svar på de spørgsmål du har i forhold til jeres forretning, så udfyld venligst formularen nedenunder, og så ringer vi dig op.